Sidebar

Anpassa träningen efter din form

Träning
Typografi

Olika sjukdomstillstånd kan påverka anpassningen negativt. Det innebär att du måste ta hänsyn till förkylningar och andra infektionssjukdomar när du justerar din träningsplan.

 

 

Ibland måste man börja på en lägre nivå efter en sjukdom än den man hade innan.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.