Sidebar

Vasaloppet lanserar CykelVasan Öppet Spår

Race
Typografi

Det enormt stora intresset för att delta i CykelVasan har fått Vasaloppets ledning att besluta om en utökning till 2015, och det blir precis som på vintern ett Öppet Spår-lopp mellan Sälen och Mora. Det innebär att Vasaloppets arrangemang 2015 för första gången kommer att kunna nå 100 000 anmälda deltagare.

 

Anmälningstaket i CykelVasan 90, som har både tävlings- och motionsklass, är 12 000 deltagare och i det nya loppet ”CykelVasan Öppet Spår” kommer ytterligare 6 000 deltagare att beredas plats. 

– Vi är stolta och glada att kunna presentera helt nya CykelVasan Öppet Spår. Ett renodlat motionslopp med mindre trängsel och ett lugnare tempo, vilket gör att deltagarna inte kommer behöva tävla mot någon annan än sig själv. Med två lopp över 90 km hoppas vi nu kunna möta det otroligt stora intresse som finns och ge fler möjligheten att få vara med och cykla, säger Johan Eriksson, tf sportchef på Vasaloppet.

Anmälan till Vasaloppets sommarvecka 2015 öppnar måndag 29 september 2014, då även ett nytt anmälningsförfarande kommer att användas. Mer information kring detta, samt vilka dagar som de olika loppen i Vasaloppets sommarvecka 2015 äger rum, kommer att meddelas under september 2014.

I och med det nya cykelloppet, och det stora intresset att delta i de övriga loppen, kan Vasaloppets arrangemang under 2015 närma sig och kanske passera 100 000 anmälda deltagare. Redan nu är över 60 000 anmälda till Vasaloppets vintervecka 2015. Nedan presenteras samtliga siffror från Vasaloppsåret 2014.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.